Середа
16.06.2021
16:56
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Ясла-садок 68
Головна Реєстрація Вхід
СТАТУТ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Херсонський ясла-садок №68 Херсонської міської ради (далі: ясла-садок) створений на підставі рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 13 квітня 1960 року, №504 та перебуває у комунальній власності міста Херсона.
 2. Юридична адреса ясел-садка:

73030, місто Херсон, Дніпровський район, вулиця Марковича ( Урицького), будинок №1, телефон 35 63 98.

 1. Ясла - садок є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства,може мати самостійний баланс.
 2. Власником ясел-садка є територіальна громада міста Херсона.

Управління освіти Херсонської міської ради здійснює фінансування ясел-садка, його матеріально-технічне забезпечення.

 1. Головною метою ясел-садка є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.
 2. Головні завдання ясел-садка - збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
 3. Ясла-садок в своїй діяльності керується Конституцією України,
  законами України « Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
 1. Ясла-садок самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний заклад і власним Статутом.
 2. Ясла-садок несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України „Про дошкільну освіту"; забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу; дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Ясла-садок має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчально-виховні плани ;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

 

бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством України та власним Статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному чинним законодавством України.

1.11.У яслах-садку створюються та функціонують:

 • діючий семінар «Оптимізація форм і методів роботи з родиною, консультативний пункт „ Школа свідомого батьківства ", гуртки «Умілі руки», «Здоров’ятко».

1.12 Взаємовідносини з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЯСЕЛ-САДКА

 

 1. Заклад розрахований на 75 місць.
 2. Групи комплектуються за віковими ознаками дітей.
 3. У яслах-садку функціонують групи загального розвитку дітей.
 4. Ясла-садок має 4 групи з денним перебування дітей.

2.5 Для зарахування дитини при наявності вільних місць необхідно надати медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, медичну довідку про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження дитини, документи для встановлення батьківської плати, заяву від батьків, або осіб, які їх замінюють.

2.6. За дитиною зберігається місце у ясел-садку в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.7. Відрахування дітей із ясел-садка може здійснюватися за бажанням батьків, або осіб, що їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу; у разі несплати без поважних причин батьками, або особами, що їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

 1. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини становить 10 календарних днів.

2.9. Ясла-садок здійснює соціально-педагогічний патронат сімей згідно чинного законодавства.

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЯСЕЛ-САДКА

 

 1. Ясла-садок працює за п'ятиденним робочим тижнем, вихідні дні - субота, неділя та святкові.
 2. Щоденний графік роботи груп ясел-садка:07:00-17:30, чергова група: з 07:00 до 19:00 год.
 3. Для задоволення потреб населення ясла-садок може функціонувати протягом року чи сезонно (неповний календарний рік, але не менш як три місяці на рік).
 4. Режим роботи ясел-садка встановлюється завідувачем за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради та установами охорони здоров’я.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

В ЯСЛАХ-САДКУ

 

4.1. Навчальний рік у ясел-садку починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у яслах-садку проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Переведення дітей з одної вікової групи до іншої здійснюється у серпні поточного року.

4.3. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.4. План роботи ясел-садка схвалюється Педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем ясел-садка і погоджується з управлінням освіти Херсонської міської ради.

 1. У яслах-садку визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.6. Навчально-виховний процес у яслах-садку здійснюється за Державною базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей.

Ясла-садок організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: розвивальне навчання, розвиток особистості дитини на основі особистісно-орієнтованої моделі виховання, що передбачає умови співробітництва і партнерства між дорослим і дитиною.

4.7.Ясла-садок надає додаткові освітні послуги на підставі угод відповідно до чинного законодавства України.

4.8.Відмова батьків, або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не можуть бути підставою для відрахування дитини з ясел-садка.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ЯСЛАХ-САДКУ

 

 1. Організація харчування здійснюється згідно чинного законодавства.
 2. В яслах-садку встановлено триразове харчування, у літньо- оздоровчий період вводиться ІІ сніданок.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та завідувача ясел-садка.

 

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ В ЯСЛАХ-САДКУ

 

6.1. Медичне обслуговування дітей у яслах-садку здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками,які входять до його штату та територіального закладу охорони здоров’я.

 1. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, щеплення дітей, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Ясла-садок надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в яслах-садку є:

діти дошкільного віку, завідувач, педагогічні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, що їх замінюють, медичні працівники, особи, що надають платні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. 3а успіхи в роботі встановлюються різні форми морального та матеріального заохочення.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і

навчання;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а

також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

своєчасно вносити плату за харчування дитини в яслах-садку у

встановленому порядку;

своєчасно повідомляти ясла-садок про можливість відсутності або

хвороби дитини;

слідкувати за станом здоров'я дитини;

не порушувати режим роботи ясел-садка;

інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника ясел-садка приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку ясел-садка.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

на захист професійної честі та власної гідності;

інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку ясел-садка, умови контракту чи трудового договору;

дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

брати участь у роботі Педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури; виконувати накази, вказівки та рекомендації керівництва;

інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до ясел-садка завідувачем, педагогічні працівники можуть прийматися на роботу й на умовах контракту.

7.10. Працівники ясел-садка несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники ясел-садка у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

7.12. Педагогічні працівники ясел-садка підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 1. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку ясел-садка, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ЯСЛАМИ-САДКОМ

 

 1. Управління яслами-садком здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.
 2. Безпосереднє керівництво роботою ясел-садка здійснює його завідувач,
  що призначається та звільняється з посади управлінням освіти Херсонської міської ради з дотриманням чинного законодавства.
  Завідувачем ясел-садка може бути призначена особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня „спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан здоров'я, якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

Завідувач ясел-садка:

відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти;

здійснює керівництво і контроль за діяльністю ясел-садка;

діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ясел-садка; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ясел-садка;

видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

встановлює відповідно до законодавства розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників ясел-садка, готує інші внутрішні документи;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ясел-садка на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють;

керує педагогічною радою;

організовує розроблення програм перспективного розвитку закладу, річного плану роботи тощо;

схвалює за рішенням педагогічної ради та за погодженням з профспілковим комітетом педагогічне навантаження педагогічних працівників;

забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій дітей і працівників дошкільного закладу відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

здійснює заходи по охороні праці, сприяє роботі профспілкової організації;

подає документи на представлення працівників до нагород та заохочень, накладає стягнення в межах своєї компетенції за погодженням з профспілковим комітетом;

забезпечує згідно з чинним законодавством належні виробничі умови;

забезпечує проведення атестації робочих місць;

створює умови для проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів;

 

 1. Постійно діючим колегіальним органом у яслах-садку є Педагогічна рада.

До складу Педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники та інші спеціалісти. Головою Педагогічної ради є завідувач яслами-садком.

Педагогічна рада закладу:

розглядає питання навчально-виховного процесу в яслах-садку та приймає відповідні рішення;

організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень педагогічної науки, передового досвіду;

приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота Педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ясел-садка. Кількість засідань Педагогічної ради становить 3 рази на рік.

 1. Органом громадського самоврядування ясел-садка є Загальні збори колективу закладу та батьків, або осіб, що їх замінюють. Збори скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

приймають Статут, зміни до нього та доповнення;

обирають Раду ясел-садка, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

заслуховують звіт завідувача ясел-садка, голови Ради ясел-садка з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного голосування; розглядають питання навчально-виховної роботи, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ясел-садка.

 1. У період між загальними зборами діє Рада ясел-садка, що обирається на
  загальних зборах, до її складу пропорційно обираються представники від педагогічного колективу і батьків, або осіб, що їх замінюють.

Кількість засідань Ради ясел-садка призначається за потребою, але не менш двох

разів на рік. Засідання Ради ясел-садка є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рада ясел-садка організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо матеріального та морального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У ясел-садку може діяти Піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

 

Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах ясел-садка і працюють на громадських засадах. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями Піклувальної ради є:

співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно - відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази ясел-садка;

сприяння залученню додаткових джерел фінансування ясел-садка;

сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників ясел-садка;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та ясел-садком;

сприяння соціально-правової, захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

IX. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЯСЕЛ-САДКА

 

 1. Матеріально-технічна база ясел-садка включає будівлі, споруди, землю,
  комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу.
 2. Майно ясел-садка є власністю територіальної громади міста і закріплено за нею на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.
 1. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ясел-садка проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані яслам-садку внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
 2. Ясла-садок відповідно до чинного законодавства користується землею іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
Вхід на сайт

Пошук